• Gimnazijos paradinis įėjimas

 • Vėl rugsėjis...

 • Vėl rugsėjis...

 • Abiturientai

 • Svečiuose policininkas Amsis

 • Gimnazijų šventė

 • Koncertas "Dainuoju Mamai"

 • Abiturientų išleistuvės

 

  100

Dėmesio!

Lapkričio 22 dieną, 15 valandą, įvyks visuotinis tėvų ir globėjų susirinkimas

Darbotvarkėje:

 1. „Tėvų ir jų nepilnamečių vaikų teisinė atsakomybė“ – pranešėja policijos pareigūnė A. Mockevičiūtė;
 2. Atstovo į gimnazijos tarybą rinkimai;
 3. Einamieji reikalai.

Po visuotinio susirinkimo vyks susitikimai su klasių vadovais ir dalykų mokytojais.


 

RENKAME MOKINIŲ PREZIDENTĄ

LAPKRIČIO - 27  DIENĄ 

Reikalavimai kandidatui į gimnazijos mokinių prezidentus:

 1. Kandidatu į mokinių prezidentus gali būti visi I-III klasių mokiniai, pasiryžę dirbti šį darbą dvejus metus.
 2. Kandidatas privalo būti nepriekaištingo elgesio, gerai mokytis, turėti organizacinių sugebėjimų.
 3. Kandidatas privalo būti aktyvus, turėti savo nuomonę, gebėti dirbti komandoje.

Kandidatas į gimnazijos mokinių prezidentus rinkiminei komisijai pateikia:

 1. Susirinkimo, kuriame jis buvo pasiūlytas tapti kandidatu į gimnazijos mokinių prezidentus protokolą ir 15 rėmėjų sąrašą.
 2. Jei kandidatas išsikelia pats: trisdešimt jį remiančių mokinių sąrašą su jų parašais.
 3. Savo rinkiminę programą, kurioje aiškiai išdėsto ką jis nuveiktų gimnazijos ir mokinių naudai jei taptų mokinių prezidentu.
 4. Savo CV ir nuotrauką.
 5. 3 mokytojų rekomendacija su mokytojų parašais: klasės vadovo ir dviejų jį mokiusių ar mokančių mokytojų.

(protokolo pvz.; rėmėjų sąrašo lapą bei rekomendacijų lapus kandidatas gali gauti iš rinkimines komisijos pirmininko ar pavaduotojo)

Gimnazijos mokinių prezidento rinkimus organizuoja rinkiminė komisija, kurią sudaro :

 1. Vaiva Valaitytė
 2. Emilija Undraitytė – komisijos sekretorė
 3. Adomas Počas – komisijos pirmininkas
 4. Simona Bagdonaitė - komisijos pirmininko pavaduotoja
 5. Vakaris Grudzinskas

      Kandidatai pateikia rinkiminei komisijai tvarkingus dokumentus, pagal kuriuos rinkiminė komisija registruoja juos kandidatais į gimnazijos mokinių prezidentus, iki lapkričio  15 dienos.  Vėliau pateikia dokumentus nebus registruoti.

       Lapkričio 15-26 dienomis kandidatai su savo komanda vykdo rinkiminę agitaciją, organizuoja susitikimus klasėse, platina savo plakatus su rinkimine agitacija, organizuoja renginius.

Lapkričio 26 d. vyksta kandidatų į gimnazijos prezidentus debatai aktų salėje po 3 pamokų.

Lapkričio 27 dieną vyksta  balsavimas ir rinkiminė agitacija nutraukiama.


 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button