33 laida

Klasės vadovė Nijolė Latvaitienė
Klasės vadovė Virginija Damijonaitienė

 

11a
Blekaitytė Jūratė
Bunikytė Danguolė
Čižeikaitė Rūta
Dėdinaitė Vilija
Durstinas Audrius
Kaminskas Vaidas
Kazernovičiūtė Rita
Kažemėkaitytė Birutė
Legota Arūnas
Mačiulaitytė Audronė
Matulaitis Raimondas
Merkevičiūtė Lina
Naujokaitė Vilija
Petraitis Rimas
Pėžaitytė Danguolė
Plaušinaitis Rolandas
Prapuolenytė Vilija
Račkauskaitė Jūratė
Puidokaitė Vilma
Sakalauskas Vaidotas
Stanaitytė Vilija
Staskevičius Gintaras
Starinskas Algirdas
Šimanskaitė Danguolė
Tamaševičiūtė Vilija
Tutlys Kęstutis
Urbantaitė Ilona
Vasiliauskaitė Rasuolė

 

11b
Abraitytė Genovaitė
Austinskaitė Vida
Bagdzevičiūtė Zita
Baltrušaitytė Virginija
Belevičius Edvardas
Davidonytė Daiva
Dunaitis Vilmantas
Kavaliūnaitė Gina
Lenkaitytė Lima
Luckutė Rima
Mačiulaitis Donatas
Melninkaitytė Dalia
Melninkaitytė Laima
Melninkaitytė Roma
Merčaitytė Saulena
Norkevičiūtė Rasa
Pacevičiūtė Vida
Simanaitis Renaldas
Spranaitis Valdas
Šipailaitė Virginija
Tamulevičiūtė Daiva
Toliušis Jonas
Ulinskas Algirdas
Vaitkus Vladas
Venslovaitytė Rita
Vidūnaitė Daiva
Zinkevičiūtė Daiva