32 laida

Klasės vadovas Povilas Piešina
Klasės vadovas Jonas Jokimaitis

 

11a
Bagurskytė Odeta
Benekeraitytė Asta
Čeplevičiūtė Valentina
Galinskas Algimantas
Girdauskas Arūnas
Jakštytė Jolanta
Jasaitis Kęstutis
Juškevičiūtė Zita
Kalusevičiūtė Vida
Kaminskaitė Ginta
Kavaliūnaitė Algina
Kružikaitė Nijolė
Kumetaitytė Vilija
Liepuonius Rolandas
Maurutytė Ilona
Mažeika Gracijus
Mikalauskaitė Daiva
Pauliukaitis Virgilijus
Pečiulytė Vilma
Pečkaitis Arūnas
Petraitis Vygintas
Plečkaitytė Rasa
Pušinaitytė Zita
Rudaitytė Virginija
Smilgiūtė Rita
Sniečkutė Danguolė
Stanaitis Rimantas
Stanaitytė Vida
Šoliūnas Vaidotas
Šukaitytė Roma
Šuopytė Rima
Tichonova Daiva
Valaitytė Raimonda

 

11b
Bacevičius Vaidotas
Bendoraitytė Danutė
Bridickaitė Rasa
Domeika Valdas
Flederytė Dalia
Gudaitis Darius
Gudelevičiūtė Aurelija
Išganaitis Audrius
Jakštys Arūnas
Kaunaitė Asta
Kavalūnaitė Danguolė
Kepalavičius Mindaugas
Klevinskas Edmundas
Klimas Vitalijus
Kudirkaitė Irena
Kutkevičius Virgilijus
Mačiulaitytė Rima
Mitkutė Rasa
Neverauskaitė Rita
Okunytė Rūta
Petkevičiūtė Ramutė
Puišytė Violeta
Sakatauskas Mindaugas
Starinskas Alvydas
Stikliūtė Laima
Strimaitytė Birutė
Strimaitytė Daiva
Špakauskaitė Dalia
Vasiljeva Irina
Viltrakytė Asta
Žvirblytė Aida