Bendrom jėgom

Gamtos mokslų laboratorijoje lankėsi ir cheminius bandymus bei eksperimentus atliko Sintautų pagrindinės mokyklos 8-10 klasių mokiniai, lydimi chemijos mokytojos R. Glinskienės. Svečius priėmė ir veiklas organizavo chemijos mokytoja M. Matulaitienė kartu su II klasės mokinėmis Neringa Šalinskaite ir Ugne Kažemėkaityte.

Monika Matulaitienė, mokytoja

Nuotraukos: straipsnio autorės