Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos
direktoriaus 2020 m gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VV-54