Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos organizacinės struktūros valdymo schema

PATVIRTINTA
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos
gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d.
įsakymu Nr. VV- 49