Birželio 3 dieną (ketvirtadienį) gimnazijoje vyko respublikinė nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Mokausi ir augu 2021‘‘.

 

Tikslas – plėtoti mokinių saviraišką, skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių bendradarbiavimą dalinantis gerąja patirtimi.

 

Organizuodami konferenciją siekėme formuoti mokinių tiriamosios veiklos, mokslinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti mintis, kūrybiškai mąstyti, naudoti informacines technologijas, skatinti mokyklų bendradarbiavimą.

 

Konferenciją pradėjo gimnazijos direktorius Romas Eikevičius. Jis pasveikino konferencijos dalyvius, pristatė svečius. Sveikinimo žodį tarė Šakių rajono švietimo, sporto ir kultūros  skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas.

 

Motyvuojančios ir įkvepiančios buvo buvusių gimnazijos auklėtinių kalbos. Greta Inkrataitė, VU chemijos ir geomokslų fakulteto chemijos instituto doktorantė, jaunesnioji asistentė pasakojo, kaip sukurti ir pamatyti šviesos chemiją. UAB ,,Light Conversion‘‘ lazerių derinimo pogrupio vadovas Adomas Eikevičius  pranešimui pasirinko labai įdomią temą  ,,Fizika veikia, ir aš vis dar gyvas“. VDU ir KTU absolventė, socialinė darbuotoja, knygų redaktorė ir vertėja, lituanistinės mokyklos Vokietijoje mokytoja Akvilė Weinert bandė atsakyti į klausimą ,,O kas, jei netelpu į vieną dėžutę?“

 

Antroje konferencijos dalyje 37 pranešimus pristatė  jaunieji kūrėjai ir tyrinėtojai iš Vilkaviškio ir Šakių rajono mokyklų bei gimnazijų. Ypač daug ir įdomių pranešimų paruošė pradinių klasių mokiniai. ,,Kai prabyla fosilijos‘‘, ,,Darželiuose prie negyvenamų  sodybų augančios gėlės‘‘, ,,Nuo atsitiktinumo iki sėkmės‘‘, ,,LDK patiekalai ketvirtokų virtuvėse‘‘- tai tik keletas jų pranešimų temų.

 

Socialinių mokslų ir menų pogrupyje mokiniai pristatė savo kūrybinius darbus, dalinosi  projektinės veiklos  galimybėmis ir pasiekimais,  supažindino konferencijos dalyvius su žymių kraštiečių: Petronėlės Orintaitės-Janutienės, Antaninos Liorentaitės gyvenimu ir veikla.

 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų sekcijoje moksleiviai pristatė tiriamuosius darbus. ,,Bioplastiko gamyba‘‘, ,,Kremų tyrimas‘‘, ,,Mineralinis vanduo garantuoja sveikatą ar kenkia?‘‘, ,,Vitamino C nustatymas šviežiose ir raugintose daržovėse bei vaisiuose‘‘, ,,Gyvenimas su avimis‘‘- temos pačios įvairiausios.

 

Mokinių pranešimai patvirtino, kad kokybišką išsilavinimą gauna ne tik didmiesčiuose gyvenantys mokiniai, kad ir mažose mokyklose yra daug talentingų mokinių ir jiems padedančių kūrybingų mokytojų.

 

Nuoširdžiai dėkojame visų mokyklų, atsiliepusių į kvietimą dalyvauti konferencijoje, mokiniams, jų mokytojams. Kad ši konferencija taptų tradicinė, linkėjo mūsų svečiai.

Organizatorių vardu,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vidmanta Venciuvienė