Mielos mamos, šį penktadienį, 12 valandą aktų salėje

Mielos mamos, šį penktadienį, 12 valandą, gimnazijos aktų salėje savo dainas ir šokius jums dovanos dukros ir sūnūs. Laukiame jūsų visų gimnazijoje.

 

Direktoriaus pavaduotoja Birutė Adomavičienė