Š.m. Gruodžio 16 d. darželyje visus sukvietė adventinis rytmetys ,,Piname advento vainiką”. Į šventę susirinkę vaikai prisiminė kas yra adventas, kokia jo prasmė, uždegė trečią advento žvakelę. Mokytoja kvietė visus savo rankelėmis nupinti advento vainiką ir uždegti žvakeles su palinkėjimais, kurios pripildytų visus meilės ir džiaugsmingo laukimo.
Mokytojos dovanojo vaikams po angeliuką, kuris juos saugotų ir globotų.
Šventę užbaigė bendra giesmelė ,,Angelo sparnas”. Jos skambesy tilpo gerumas ir vaikiškas džiaugsmas, primenantis, kad šv. Kalėdos jau arti.

Audronė Kantautienė, auklėtoja

Nuotraukos straipsnio autorės