Gimnazijos mokinių taryba kviečia susipažinti ir įsitraukti gimnazijos bendruomenę į naujo projekto veiklas.

2021 m. Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo ir pradėjo vykdyti veiklos programą „Laikas jausti“, kuria siekia atkreipti visuomenės, o ypač Lietuvos mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą. Nuo 2021 m. spalio 15 d., kai startavo ši programa, yra inicijuojamos veiklos, kurios skatina visos šalies moksleivius diskutuoti emocinio raštingumo temomis, imtis iniciatyvos ir kartu su mokyklų bendruomenėmis kurti pozityvią emocinę aplinką mokyklose.

Programos tikslas – vykdyti įvairius pobūdžio veiklas, informuoti bendrojo lavinimo įstaigose besimokančius moksleivius apie emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktyviai prisidėti prie jos kūrimo,

Kiekvieną mėnesį šalies mokyklų ambasadoriai turi įvykdyti misijas ar iššūkius susijusius su tam tikra tema. Vasario-kovo mėnesį ambasadoriai kalba apie toleranciją. Tokie pokalbiai vyksta ir mūsų gimnazijoje.

Tolerancija– pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

XX a. tolerancijos samprata daugiau ima sieti su skirtingomis etninėmis grupėmis ir rasėmis, įvairiomis mažumomis, pavyzdžiui, tautinėmis, seksualinėmis mažumos (LGBT) subkultūrinėmis ( gotais, pankais ir kt.), politinėmis, religinėmis (tam tikrais ritualais) ir kitomis pažiūromis ar ideologijomis.

Ar įstatymai apibrėžia toleranciją?

1579 m. sausio 24 d. Utrechto unijoje pirmą kartą Europos istorijoje buvo įteisinta pozicija, kad negalima persekioti žmonių už jų tikėjimą. 1995 m. Jungtinių Tautų priimtoje Tolerancijos Deklaracijoje teigiama, kad tolerancija nėra nuolaidžiavimas, malonė ar paprasčiausiais atlaidumas, atvirkščiai, tolerancija yra aktyvus, pozityvus požiūris, kurį lemia universalių žmogaus teisių ir laisvių supratimas ir pripažinimas.

Kaip galime ugdyti toleranciją kitiems?

  • Bendrauti su skirtingais asmenimis. Tai darydami suprasime, kad visi žmonės yra panašūs (visi norime jaustis saugūs, gerbiami, mylimi), lygūs bei yra verti pagarbos.
  • Suprasti, kodėl jaučiame kažkam neigiamus jausmus.
  • Stengtis pažvelgti, kaip kitas žmogus jaučiasi, gyvena, kas jį neramina, skaudina- suprasti, kodėl kitas žmogus yra toks, koks jis yra.
  • Pastebėti savo emocijas, jausmus ir juos perprasti, išjausti, valdyti.

,,Užuojauta ir tolerancija yra ne silpnumo, o didelės stiprybės ženklas“ – Dalai Lama

 

 

LMS metinės programos ,, Laikas jausti“ ambasadorė Beatričė Jonaitytė