1989m. lapkričio 20 dieną Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje buvo priimta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija – pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę. Šia proga Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM organizavo protmūšį. Istorijos mokytoja Rima Bacevičienė ir socialinė pedagogė Rima Stepaitienė penktose klasėse vedė netradicinę pamoką, kurios metu mokiniai aktyviai klausydamiesi susipažino su JT Vaiko teisių konvencija ir,  pasidalinę į komandas, dalyvavo protmūšyje bei gavo dalyvių diplomus. Kalbant apie vaiko teises nebuvo pamirštos ir pareigos.

Socialinė pedagogė Rima Stepaitienė