Šauliukai uždegė pagarbos bei atminimo žvakutes

Kudirkos Naumiesčio 410 kuopos jaunieji šauliai prisijungė prie Šaulių sąjungos iniciatyvos ir prieš Vėlines aplankė karių ir laisvės gynėjų kapus. Uždegė pagarbos bei atminimo žvakutes ir užrišo tautines juosteles, taip prisimindami tuos, kurie žuvo vardan mūsų visų laisvės.

Mokytojas Tomas Vencius