STEAM projektas „Dekoruoju ir kuriu – gražų žodį aš tariu“

        Skatinant vaikus ir juos ugdančius mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, puoselėti svarbą, meilę, pagarbą gimtajai kalbai, atskleisti lietuvių kalbos grožį bei vaizdingumą  logopedė Laura Venciuvienė su priešmokykline klase ,,Pelėdžiukai“ bei jų mokytoja Sigita Plečkaitiene dalyvavo Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Dekoruoju ir kuriu – gražų žodį aš tariu“.

          Ugdomųjų veiklų metu su vaikais kalbėjome apie gimtąją kalbą, jos svarbą, išskyrėme gražiausius gimtosios kalbos žodžius. Kartu su vaikais, naudojant STEAM metodikos elementus, kūrybiškai papuošėme pasirinktą lietuvišką žodį „LAISVĖ“. Vaikai tarė raideles, galvojo žodžius iš šio žodžio raidžių, atliko garsinės analizės užduotis. Raideles dėliojome iš akmenų, kriauklių, medžio šakelių, sagų, džiovintų apelsinų ir levandų sėklų. Vaikai tyrinėjo akmenis, jų margumą, buvo įdomu stebėti kaip sušlapinus akmenis jie pakeičia spalvą. Dėliodami raidę iš kriauklių aiškinomės, kaip jos atrodo gamtoje. Sagas skaičiavome, kalbėjome apie jų dydį, formą.

          Džiaugiamės bendradarbiaudami su šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis,  dalindamiesi gerąja patirtimi.

 

          Logopedė Laura Venciuvienė ir PUG mokytoja Sigita Plečkaitienė