2 laida

Klasės vadovė Marija Korobliova

 

Bartkaitytė Ona
Merčaitis Benjaminas
Puodžiukaitis Gracijus
Račkauskaitė Genovaitė
Pakalka Antanas
Stanaitis Algimantas
Stankevičiūtė Marija
Staugaitis Vincas
Valaitytė Teresė
Žemaitytė Antanina