9 laida

Klasės vadovė Natalija Manikienė

 

Alinskaitė Stefa
Baltrušaitytė Roma
Bindokaitis Arvydas
Briaukaitė Birutė
Gyvis Albinas
Gudaitis Algimantas
Ivanauskaitė Marija
Kasparaitis Vytautas
Kėvelaitytė Ona
Kutas Algimantas
Mačiulaiytė Irena
Marcinkevičiūtė Birutė
Marcinkevičiūtė Genė
Naruša Vytautas
Rinkevičiūtė Joana
Rutkauskas Vidmantas
Staugaitytė Danguolė
Varobjovaitė Teresė
Vasilčikaitė Ona
Venciutė Vida