10 laida

Klasės vadovas Andrius Vasilčikas

 

Baltrušaitis Romas
Bosas Edmundas
Brazaitis Zenonas
Dirvelis Antanas
Dunaitytė Liuda
Ivanauskaitė Roma
Jablonskis Algirdas
Jankauskas Juozas
Jasulevičiūtė Albina
Kuraitis Egidijus
Matijošaitytė Ona
Perlibaitė Irena
Sadauskaitė Larisa
Stankevičiūtė Danutė
Sačkutė Eugenija
Šipailaitė Jūratė
Tamulaitis Kostas
Tutlytė Teresė
Vaitiekaitytė Astra
Vasilčikaitė Danutė