36 laida

Klasės vadovė Irena Dimšaitė
Klasės vadovė Henė Daubarienė

 

12a
Apanavičiūtė Birutė
Balnaitis Ridas
Bereikaitė Rasa
Bulota Arvydas
Griškaitytė Vilma
Jakštytė Lina
Janušauskas Artūras
Jasaitytė Rasa
Klevinskas Robertas
Kuras Vygintas
Mažeika Saulius
Miliūnaitė Laima
Mozūraitytė Aurelija
Palubinskaitė Meilutė
Sakatauskaitė Edita
Stanaitytė Aušra
Starinskaitė Daiva
Staugaitis Vilmantas
Šimelaitytė Renata
Tautkevičiūtė Ina
Valaitytė Kristina
Vasiljeva Saulina

 

12b
Adomaitytė Aurelija
Burkšaitytė Ilona
Černauskaitė Rita
Daubaraitė Vija
Janulaitytė Vilma
Janulevičiūtė Elvyra
Jakubauskaitė Virginija
Jucaitytė Irena
Jurgilaitė Daiva
Kalvaitis Gintautas
Kamisoraitytė Daiva
Kazlauskas Žydrūnas
Kriaučiūnaitė Danguolė
Lapinskaitė Asta
Laurinaitis Romanas
Miliauskaitė Inga
Pankratovas Ričardas
Petkūnaitė Snieguolė
Simanaitis Almantas
Skulčius Virginijus
Šipailaitė Vilma
Vilčinskaitė Lina