„Geroji patirtis įgyvendinant inovatyvius ugdymo metodus ir strategijas ugdymo(si) procese“

          Lapkričio 30 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Sigita Plečkaitienė ir Bernadeta Garmutė – Gaulienė dalyvavo Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ organizuotame rajoniniame praktinės patirties sklaidos renginyje „Geroji patirtis įgyvendinant inovatyvius ugdymo metodus ir strategijas ugdymo(si) procese“ bei skaitė pranešimus „ Priešmokyklinio ugdymo klasėje „Pelėdžiukai“  įgyvendinamų inovatyvių veiklų geroji patirtis“ ir „Inovatyvūs kūrybiškumo būdai šiandienos darželyje“.