IN MEMORIAM

                                           Dabar einu į didžią tylumą,

                                           Į tylumą, palaimintą ir didžią.

                                           Einu į laisvę, didelę ir plačią,

                                           Kuri priims mane kaip lauktą svečią…

                                                                             V. Mykolaitis-Putinas

      2023 metų vasario 17 dienos ankstų rytą po ligos mirė visų gerbiamas ir mylimas Mokytojas POVILAS PIEŠINA.

     

      Ukmergės rajono Kreivių kaimo gyventojų Jono ir Kazimieros Piešinų šeimoje 1938 metų kovo 28 dieną gimė sūnus Povilas. Jis mokėsi Deltuvos aštuonmetėje mokykloje, po to Ukmergės pedagoginėje mokykloje, baigė Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. Baigęs studijas Vilniaus universitete kartu su žmona Onute atvyko 1962 metais dirbti į Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą. Dirbo matematikos, astronomijos, braižybos, fizikos mokytoju. Domėjosi astronomija, fotografija, vadovavo „Jaunųjų fotografų“ būreliui, padėjo mokiniams, kurie mokėsi neakivaizdinėje matematikų mokykloje. Nuo 1962 iki 1969 m. buvo direktoriaus pavaduotojas gamybiniam mokymui. Mokytojas žavėjo ne tik stropumu, pareigingumu, reiklumu sau ir mokiniams, bet ir nuoširdžiu bendravimu, buvo mylimas už žinias, taktiškumą, gyvenimo džiaugsmą, išmintį, mokėjimą užjausti, patarti, padėti. Mokytojas labai mėgo keliauti.

      Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės išeina, palieka mus, tačiau jie mums palieka savo šviesą, o atmintyje visada gyvi išlieka. Būkite gaiviai pučiančiu pietų vėju, aksominiu rudens lietumi ar deimantu, spindinčiu sniege.

      Ilsėkitės ramybėje.

      Nuoširdi užuojauta žmonai Onutei, sūnui Mindaugui ir jo šeimai, giminėms bei artimiesiems.

      Su velioniu bus galima atsisveikinti 2023 m. vasario 25 d. (po pietų) po Bažnyčia esančioje šarvojimo salėje.

      2023 m. vasario 26 d. 11 val. šv. Mišios, laidotuvės  14 val . Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

                        Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendruomenė