Balandžio 7 dieną 2 klasėje vyko integruota lietuvių kalbos, anglų kalbos ir technologijų pamoka. Pamokos tema – Velykų tradicijos. Pamoka prasidėjo trumpu pradinių klasių mokytojos Dainos Klimienės pasakojimu apie senolių Velykų papročius ir tradicijas. Vaikai aktyviai įsitraukė į pokalbį su savo mokytoja. Mokiniams mokytoja taip pat rodė skaidres su verbų pavyzdžiais. Antrokai sužinojo ką reikia sakyti, kai plaki verba: „Ne aš plaku, verba plaka. Plaks tol, kol sulūš…“ Vėliau mokiniai atliko užduotis grupėse: skaitė teksto ištrauką, galvojo sakinius su duotais žodžiais. Kiekviena grupė pristatė savo darbą visiems klasės draugams. Atlikę užduotis, mokiniai įsivertino savo grupės darbą ir kitų grupių atliktas užduotis, priklijuodami spalvotus lapelius.

Antroje pamokos dalyje mokiniai kartojo anglų kalbos (mokytoja Ingrida Pečiulienė) jau išmoktus žodžius Velykų tema. Antrokai puikiai juos prisiminė. Mokytoja buvo paruošusi velykinius atvirukus, kuriuose vaikai užrašė velykinį sveikinimą angliškai.

Baigiantis pamokai mokiniai savarankiškai gamino verbas iš mokytojos paruoštų įvairių šakelių ir augalų. Vaikai labai noriai įsitraukė į šią veiklą. Jiems puikiai tai pavyko. Prireikus padėjo vieni kitiems, buvo aktyvūs. Pasigaminę verbas, mokiniai jas išsinešė namo ir savo mokytojai pažadėjo anksti keltis Verbų sekmadienio rytą ir būtinai ką nors išplakti.

 

Anglų kalbos mokytoja Ingrida Pečiulienė