Išvyka į Jono Basanavičiaus gimtinę

      Prieš rudens atostogas 3a klasės mokiniai vyko į Ožkabalius. Daktaro Jono Basanavičiaus gimtinėje jie dalyvavo edukacinėje programoje „Vargo mokykla”. Suvalkietiškoje troboje – stuboje inscenizuojama XIX amžiaus slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas. Žvakių šviesoje mokomasi rašyti grifelinėje lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius. Po pamokos trečiokai apsilankė Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne.

Mokytoja Vida Paulikaitė