Lankėsi svečiai iš Marijampolės kolegijos

Kovo 1 dieną, mūsų gimnazijoje lankėsi Marijampolės kolegijos atstovai, kurie susitiko su gimnazistais. Svečiai ne tik įdomiai vizualiai pristatė kolegiją, bet ir supažindino su studijų galimybėmis vienintelėje Sūduvos regiono aukštojoje mokykloje – Marijampolės kolegijoje, atsakė į gimnazistams aktualius klausimus. Tai pat pakvietė apsilankyti kolegijoje esančiame STEAM atviros prieigos centre, kuriame veikia standartizuotos: Biologijos- chemijos, Fizikos- inžinerijos, Robotikos – IT ir Kūrybiškumo ir medijų laboratorijos. Svečiuodamiesi galėsime pabūti inovatyvaus ugdymo erdvėse, išgirsti apie joje esančią įrangą ir STEAM ugdymui skirtas priemones bei, kai kurias galėsim išmėginti patiriant ką reiškia kurti, tyrinėti, konstruoti…

Karjeros koordinatorė Sigita Žaganevičienė