Saulėtą gegužės 24-osios priešpietį susibūrėme gimnazijos kieme. Čia, įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto veiklas, buvo atidaryta nauja edukacinė erdvė – lauko klasė. Joje bus galima vesti įvairių dalykų pamokas, organizuoti renginius, šventes, projektus. Pertraukų  ar pailgintos grupės užsiėmimų metu mokiniai galės žaisti stalo žaidimus.

Atidarydamas lauko klasę, gimnazijos direktorius dėkojo KK projekto darbo grupei, iniciavusiai lauko klasės kūrimą, direktoriaus pavaduotojui Bernardinui Vainiui, parengusiam projektą ir vadovavusiam jo įgyvendinimui, visiems, o ypač ūkio darbininkams, per trumpą laiką atlikusiems darbą. B.Vainius prašė mokinių tinkamai klase naudotis, saugoti ir prižiūrėti ją.

KK projekto grupė svajoja šią erdvę dar tobulinti: įrengti meteorologinę stotelę ar saulės laikrodį, lauko stendus, skirtus darbų ekspozicijoms, keletą lysvių, kuriuose žaliuotų augalai. O gal šalia pastatyti kelis lauko muzikos instrumentus? Būtų šaunu, ar ne?..

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto Kokybės krepšelis įgyvendinimo  gimnazijoje darbo grupės vadovė, Vidmanta Venciuvienė