Lietuvos  mokinių etninės kultūros olimpiados rajoninis turas

       Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmame etape, kuris vyko Zanavykų muziejuje, dalyvavo I klasės mokinė Augustė Stadelninkaitė. Šių metų olimpiados tema – „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautiniai drabužiai, tradicinė architektūra, kulinarinis paveldas, regioniniai papročiai“. Olimpiadą sudarė dvi užduotys, skirtos patikrinti bei atskleisti mokinio etninės kultūros gebėjimus, žinias ir supratimą: pirmoji užduotis – etnokultūros pažinimo testas, antroji užduotis – vaizdinis mokinio etnokultūrinės veiklos ir raiškos pristatymas su komentarais (10 min.). Puikiai šioje olimpiadoje sekėsi Augustei. Ji užėmė II vietą. Sveikiname!

Mokytoja Sigita Žaganevičienė