Mediacijos pamoka gimnazijoje

     Mūsų gimnazijoje vykdomas projektas „Jaunieji mediatoriai“, kurio siekis – ugdyti mokykloje taikią atmosferą, mokyti tiek mokyklos darbuotojus, tiek mokinius kylančius ginčus spręsti taikiai. Projekto vykdytojas – Mediacijos ir teisinių paslaugų centras – 2023 m. spalio 18 d. organizavo renginį – nuotolinę konferenciją, kurioje daugiau sužinojome apie mediacijos galimybes ugdymo įstaigose. Šią dieną dvylikoje Lietuvos mokyklų vyko „Mediacijos pamoka“, vedama LMR atstovų – savanorių. Mūsų gimnazijoje su penktos klasės mokiniais susitiko LRM narė, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos Šakių rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės skyriaus patarėja Indrė Jurjonienė. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su mediacijos sąvoka, diskutavo apie konfliktus, jų sprendimo būdus, susipažino su mūsų gimnazijos jaunosiomis mediatorėmis Meda, Andrėja bei Estela.

 

     Projekto koordinatorės gimnazijoje – socialinė pedagogė Rima Stepaitienė, mokytoja Raimonda Barisevičiūtė