Pagalbos mokiniui specialistų komandinis darbas

Balandžio 28 dieną Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje svečiavosi Šakių rajono socialinės pedagogės. Gimnazijos socialinė pedagogė Rima Stepaitienė pravedė seminarą ,,Pagalbos mokiniui specialistų komandinis darbas“ . Kolegės pagilino teorines žinias, atliko praktines užduotis, dalijosi patirtimi. Direktoriaus pavaduotoja Vida Venciuvienė pristatė gimnazijos projektines veiklas, direktoriaus pavaduotoja Birutė Adomavičienė papasakojo apie gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbą. Kudirkaitės Skaistė, Beatričė ir Augustė pravedė ekskursiją-supažindino su tomis vietomis, kurios susijusios su Vinco Kudirkos gyvenimu ir veikla Kudirkos Naumiestyje.

Socialinė pedagogė Rima Stepaitienė