Parama Ukrainai

 Šakių rajono mero patarėjas Mindaugas Laurinaitis perdavė iš savivaldybės partnerių Slobožanskos gromados Ukrainoje prašymą, kad rajono gyventojai prisidėtų prie paramos Ukrainos gynėjams ir gyventojams rinkimo. Ši gromada yra šalia Dnipro miesto, į kurį plūsta dideli srautai nuo karo bėgančių gyventojų, kurie dažnai yra sužeisti, be to, dėl bombardavimo sutriko kai kurių kasdienių prekių tiekimas ir gamyba. Prie kvietimo suskubo prisijungti  ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendruomenė. Kadangi prašyme paminėta, kad kritiškai trūksta higienos produktų, skalbimo priemonių, tai mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai nešė būtent šias prekes. Ačiū visiems už paramą.                                                                                                    

 Visas paaukotas priemones perdavėme seniūnijai. Džiaugiamės, kad nors kiek vėl galėjome padėti kovotojams už savo Tautos laisvę ir Europos saugumą.

Danutė Balčiūnienė, mokytoja

Nuotrauka mokytojos Raimondos Barisevičiūtės