RENKAME MOKINIŲ PREZIDENTĄ

Esi veržlus, pasitikintis savimi? Gimnazijoje nori tobulėti visapusiškai? Turi idėjų ir minčių, kaip jas įgyvendinti? Pabandyk savo sėkmę  gimnazijos mokinių prezidento rinkimuose!

Reikalavimai kandidatui į gimnazijos mokinių prezidentus:

  1. Kandidatu į mokinių prezidentus gali būti visi 8-II klasių mokiniai, pasiryžę dirbti šį darbą dvejus metus.
  2. Kandidatas privalo būti nepriekaištingo elgesio, gerai mokytis (vidurkis ne žemesnis nei 7), turėti organizacinių sugebėjimų.
  3. Kandidatas privalo būti aktyvus, turėti savo nuomonę, gebėti dirbti komandoje.

Kandidatas į gimnazijos mokinių prezidentus rinkiminei komisijai pateikia:

  1. Susirinkimo, kuriame jis buvo pasiūlytas tapti kandidatu į gimnazijos mokinių prezidentus, protokolą ir 15 rėmėjų sąrašą.
  2. Jei kandidatas išsikelia pats – trisdešimt jį remiančių mokinių sąrašą su jų parašais.
  3. Savo rinkiminę programą, kurioje aiškiai išdėsto, ką jis nuveiktų gimnazijos ir mokinių naudai, jei taptų mokinių prezidentu.
  4. Savo CV ir nuotrauką.
  5. 3 mokytojų rekomendacijas su mokytojų parašais: klasės vadovo ir dviejų jį mokiusių ar mokančių mokytojų.

(protokolo pavyzdį, rėmėjų sąrašo lapą bei rekomendacijų lapus kandidatas gali gauti iš rinkimines komisijos pirmininko ar pavaduotojo)

Gimnazijos mokinių prezidento rinkimus organizuoja rinkiminė komisija, kurią sudaro :

1.Viltė Kazlauskaitė – komisijos pirmininkė

2.Diana Bakulaitė  – komisijos pirmininkės pavaduotoja

3.Skaiva Barkauskaitė  – komisijos sekretorė

4.Rugilė  Lazauskaitė – narė

5.Gabrielė Naumavičiūtė -narė

      Kandidatai pateikia rinkiminei komisijai tvarkingus dokumentus, pagal kuriuos rinkiminė komisija registruoja juos kandidatais į gimnazijos mokinių prezidentus iki gegužės 30 dienos.  Vėliau pateikę dokumentus nebus registruoti.

       Gegužės 30 – birželio 7 dienomis kandidatai su savo komanda vykdo rinkiminę agitaciją, organizuoja susitikimus klasėse, platina savo plakatus su rinkimine agitacija, organizuoja renginius.

Birželio 6 d. vyksta kandidatų į gimnazijos prezidentus debatai aktų salėje po 3 pamokų.

Birželio 8 dieną vyksta  balsavimas ir rinkiminė agitacija nutraukiama.

BIRŽELIO – 8  DIENĄ 

RENKAME MOKINIŲ PREZIDENTĄ