Tautiškos giesmės kelias į tautą

          Gimnazijos aktų salėje įvyko susitikimas su miela profesore Giedre Čepaitiene. Išgirdome daug įdomių istorijų, susijusių su miestu, pamatėme įdomias istorines nuotraukas, sužinojome, kad Vinco Kudirkos sukurtos „Tautiškos giesmės“ melodija parašyta keturiems balsams.

          Susitikimą baigėme pasveikindami profesorę gražios sukakties proga ir palinkėdami kūrybingų minčių.

Mokytoja Danutė Balčiūnienė