Skelbiami veiklos dokumentai.

 

 

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas PP-70

Maitinimo organizavimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje tvarkos aprašas VV-48
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas VV-35
Darbo tvarkos taisyklės VV-47
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas VV-2
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas VV-41
Tėvų (globėjų) informavimo aprašas VV-50
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa VV-5
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas VV-46
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas VV-38
Mokinių elgesio taisyklės VV-8
Mokinių vykimo į ekskursijas ir kitus renginius tvarka VV-50
Pamokų lankomumo tvarkos aprašas VV-46
Budėjimo nuostatai VV-1
El. dienyno nuostatai T-67